Generalforsamling 2017

  Indkaldelse (dagsorden)

  Referat

  Årsberetning 2016-2017

  Regnskab driften

  Regnskab opsparingsfond

Forslag:

  Omlægning af foreningens regnskab (bestyrelsen)

  Forslag om 50års jubilæumstiltag (bestyrelsen)

  Forslag om hjertestarter (bestyrelsen)