Generalforsamling 2016

  Indkaldelse (dagsorden)

  Referat

  Årsberetning

  Regnskab side 1

  Regnskab side 2

  Regnskab side 3

  Forslag om ændring af vedtægter (bestyrelsen)

  Forslag om ændring af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter (Kim Urban nr. 82)