Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af en formand, næstformand, kasserer samt 2 medlemmer, hvoraf den ene fungerer som sekretær.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamlng, hvorunder desuden vælges 1. og 2. supleant.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

 

Bestyrelsens arbejdsplan og deadlines kan læses under menupunktet "årsplan"

 

Bestyrelsen vil i det kommende år bl.a. arbejde med:

Bestyrelsen efterlyser frivillige hjælpere til løbende vedligeholdelsesopgaver, mindre reparationsarbejder m.m.