Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af en formand, næstformand, kasserer samt 2 medlemmer, hvoraf den ene fungerer som sekretær.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamlng, hvorunder desuden vælges 1. og 2. supleant.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

 

Bestyrelsens arbejdsplan og deadlines kan læses under menupunktet "årsplan"

 

Bestyrelsen vil i det kommende år bl.a. arbejde med:

  • Nedlæggelse af Reservefonden, midlerne overføres til foreningsregnskabet på en kapitalkonto ”Henlæggelser til større anskaffelser og istandsættelser”. Vi vil drøfte denne omlægning med den ny kasserer.
  • Overgå til elektronisk kontingentopkrævning.
  • Indføre enten en kontingentrabat til medlemmer med e-mailadresser eller et gebyr for manglende e-mailadresse.
  • Komme med effektive tiltag vedr. hegn m.v. i fælles arealer baseret på en registrering af ”overtrædelser” samt en procedure for bestyrelsens behandling af hegnsager.
  • Udarbejde en årlig forårsfolder om forhold, som medlemmerne skal være opmærksomme på.

Bestyrelsen efterlyser frivillige hjælpere til løbende vedligeholdelsesopgaver, mindre reparationsarbejder m.m.

Senest opdateret 14/11 2018

Link: Kontakt Ore Strandpark

Kalenderen 2018

30/11 Kontingentrestancer, påmindelser udsendes.

Uge 51 Jule-nyhedsbrev udsendes

Vandstemperatur

6/10 18: 10°C kl.9

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login